פרשת הבלוגרים: נשיא בית משפט מחוזי מצפצף על החוק?

מאי 2018 - איך נשיא או סגן נשיא בית משפט מחוזי חותם על צו האזנת סתר לשנה בעוד ע"פ החוק מותר לחתום לחצי שנה בלבד?
המחוקק ראה חשיבות גדולה לפיקוח על נושא האזנות הסתר ולכן קבע שמי שמוסמך לחתום הוא שופט נשיא או סגן נשיא בית משפט מחוזי ולתקופה שלא תעלה על 3 חודשים. אלא כאשר הצו נחתם במחשכים קלה ידם של נשיאים ופרקליטים לעבור החוק בצוותא חדא במיוחד כמדובר בחוק שאמור להגן על האזרח.

פרקליט ושופט מכינים בצוותא חדא במחשכים צו האזנת סתר לא חוקי
פרקליט ושופט מכינים בצוותא חדא במחשכים צו האזנת סתר לא חוקי

התלונה על כב' השופט מחוזי תל אביב רענן בן יוסף נמצאה מוצדקת

מאי 2018 - נציב תלונות הציבור על שופטים הצליח לאחר שלשה חודשים לפענח את שארע בדיון הקצרצר ב- 25.02.2018 של לורי שם טוב בפני שופטי מחוזי. בדיון שהחל בפתאומיות באיחור של שעה ווחצי ונמשך כ- 3 דקות, לא היה ברור מי השופטים שהקריאו לגב' שם טוב את פסק הדין.
נציבות תלונות על שופטים כהרגלה עשתה חצי עבודה ולא התייחסה לאיחור של שעה וחצי לתחילת הדיון ולכך שהחל בפתאומיות ללא נוכחות בא כוחה של שם טוב.
בתלונה נטען כי הדיון החל באיחור של כשעה וחצי בשעה 15:30 במקום השעה 14:00. נוסף לעגמת הנפש של הממתינים כשעה וחצי לתחילת הדיון נוספה גם אי הודאות לתחילת הדיון עד הרגע האחרון שהחל ללא התראה או הכנה, מה שגרם למרבה הצער לאי נוכחות הסניגור בכל הדיון הקצר וחלק מהקהל בתחילת הדיון.
בנוסף, בפרוטוקול הדיון חתומים השופטים שי יניב וצבי גורפינקל כנוכחים בדיון בעוד שבפועל לא נכחו כלל בדיון. בנוסף, לאחר מספר ימים יצאה החלטה מוטעית כאילו השופט קאפח נכח בדיון מה שלא היה נכון.

מצורפות תמונות הפרוטוקל הלקוי ובירור הנציב ריבלין.פרשת הבלוגרים: תלונה נגד שופט - צו האזנת סתר לא חוקי

לידי אחד הנאשמים בפרשה הגיע צו האזנת סתר מנובמבר 2015 תקשורת בין מחשבים שהותר לביצוע בדברי מחשב ברשותו. בצו האזנת הסתר התיר השופט האזנת סתר לתקופה מעל שנה וכתב בסעיף 5.ה לצו (מצורף הקטע מהצו): "אני מתיר ביצוע האזנה כמבוקש בתאריכים: 25.11.2015 עד יום 26.12.2016". בניגוד לחוק האזנות סתר הקובע הגבלת זמן של 3 חודשים להיתר האזנת סתר.
מדובר בצו פסול של שופט בית משפט מחוזי המתיר לרשויות האכיפה לעשות כרצונן ללא בקרה ופיקוח הקבועות בחוק, ופגיעה חוקתית בכבוד האדם, חירותו וקניינו.
התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים ולידיעת שרת המשפטים.
מצורפת תמונת קטע מצו האזנת הסתר.

קטע מצו האזנת סתר לא חוקי - צו האזנת הסתר לשנה בעוד המקסימום המותר בחוק הוא 3 חודשים
קטע מצו האזנת סתר לא חוקי - צו האזנת הסתר לשנה בעוד המקסימום המותר בחוק הוא 3 חודשים

תלונה הוגשה נגד סוהרי יחידת נחשון בית משפט מחוזי תל אביב על התעללות מתמשכת בעצירה לורי שם טוב.

בתאריך 21.05.2018 בתחילת דיון משפטי בעניין הגב' שם טוב ת"פ 14615-04-17 בפני כב' השופט בני שגיא בית משפט מחוזי תל אביב התברר כי הגב' שם טוב הובאה לאולם הדיונים בבית המשפט כשאזיקים לרגליה בניגוד לחוק ולתקנות.
בתלונה נטען כי מדובר בהתעללות מתמשכת של יחידת נחשון בעצירה שם טוב כבת 50. ב- 18.10.2017 הולכה הגב' שם טוב בפומבי אזוקה בידיה ורגליה כשסוהרת שב"ס אוחזת בכפות ידיה לעיני קהל במסדרון בית המשפט המחוזי ת"א. בנוסף ב- 06.11.2017 הובאה הגב' שם טוב לאולם הדיונים בפני כב' השופטת דומב כשהיא כפותה ברגליה לעיני קהל. יש דוגמאות נוספות להתעללויות מעין אלו (ראה תמונות קטע מפרוטוקול מצורפות).
עוד צוין בתלונה כי ההתעללות המתמשכת של יחידת נחשון בגב' שם טוב פוגעת ביכולתה להגן על עצמה בבית המשפט ומשפילה אותה.

לתלונה צורף הסרטון שבו נראת שם טוב מולכת אזוקה לעיני קהל במסדרון בית המשפט ב- 18.10.2017, ווצורף גם פרוטוקול הדיון בפני השופטת דומב (תמונות מצורפות).
התלונה הוגשה לפניות ציבור שב"ס ולמבקר המדינה.


תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב
תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביבתלונה נגד שופט - התבטאות מזלזלת בענייני איזוק עצירה בבית משפט

23.05.2018 - מעל לשנה סובלת הגב' שם טוב כבת 50 מהתעללות מתמשכת ע"י הולכתה אזוקה בידיה וברגליה בפומבי ובאולם בית המשפט . ב- 18.10.2017 הולכה הגב' שם טוב בפומבי אזוקה בידיה ורגליה כשסוהרת שב"ס אוחזת בכפות ידיה לעיני קהל במסדרון בית המשפט המחוזי ת"א (צורף סרטון לתלונה). בנוסף ב- 06.11.2017 הובאה הגב' שם טוב לאולם הדיונים בפני כב' השופטת דומב כשהיא כפותה ברגליה לעיני קהל (צורף פרוטוקול לתלונה). יש דוגמאות נוספות להתעללויות מעין אלו.
בתחילת דיון משפטי בעניין הגב' שם טוב בפני השופט הנילון התברר כי הגב' שם טוב הובאה לאולם הדיונים בבית המשפט כשאזיקים לרגליה בניגוד לחוק ולתקנות. השופט אמר אמירה בסגנון: "בטעות אזקו אותה באולם הדיונים". השופט לא נזף או ביקר או העביר לידיעת הממונים התנהגות שב"ס. הדיונים מוקלטים ע"י בית המשפט.
כב' השופט נועם סולברג התייחס בפרשת הבלוגרים למשמעותן הקשה של מילים ואמר: "כִּי נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתֵי זָרָה, וְחָלָק מִשֶּׁמֶן חִכָּהּ. וְאַחֲרִיתָהּ מָרָה כַלַּעֲנָה, חַדָּה כְּחֶרֶב פִּיּוֹת" (משלי ה, ד). והפירוש: "אל תתפתו אחר דברי החלקות של הזונה האפיקורסית כי מילותיה מרות כלענה וחדות כחרף פיפיות". ומהמשל לנמשל, מילים עלולות לפגוע. הנקלות שבה מתייחס השופט לאיזוקה של שם טוב פוגע בה קשות יותר מפגיעה פיסית, שכן איזוקו המתמשך של אדם ברבים לא רק מנוגד לחוק אלא משפיל אותו ופוגע ביכולתו להגן על עצמו בבית המשפט.


התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים ולידיעת שרת המשפטים.
מצורפת תמונה מה- 18.110.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב.
לתלונה צורף הסרטון שבו נראת שם טוב מולכת אזוקה לעיני קהל במסדרון בית המשפט ב- 18.10.2017, ווצורף גם פרוטוקול הדיון בפני השופטת דומב.

תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב
תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב

תגובת יחידת נחשון של שב"ס בעניין כבילת אסיר/ עציר בפומבי ובאולם בית המשפט

מאי 2018 – הוגשה תלונה נגד יחידת נחשון של שב"ס על התעללות בעצירה בדרך של השפלתה ע"י איזוקה בפומבי, באולם בית המשפט ובדרך לאולם.
מתגובת שב"ס הוא מכחיש בכל תוקף איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט שכן זה מנוגד לחוק. אולם בפועל רבים המקרים בהם הקהל רואה עצירים ואסירים באזיקים מובלים ע"י שב"ס יחידת נחשון.


שב"ס מכחיש איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט
שב"ס מכחיש איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט

שב"ס מכחיש איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט

לורי שם טוב מולכת אזוקה בפומבי ע"י סוהרי שב"ס יחידת נחשון בניגוד לחוק - אוקטובר 2017
לורי שם טוב מולכת אזוקה בפומבי ע"י סוהרי שב"ס יחידת נחשון בניגוד לחוק - אוקטובר 2017

פרשת הבלוגרים: דיון לא פומבי בפני כב' השופט בני שגיא 21.05.2018

21.05.2018 - דיון לא פומבי בבית משפט מחוזי תל אביב בעניין לורי שם טוב פרשת הבלוגרים.
הדיון התקיים בדלתיים סגורות למרות שאין שם סעיף בחוק כי יתקיים בדלתיים סגורות. מדובר באישום מרמה לכאורה ביטוח לאומי ולכן הדיונים באישום זה אמורים להתקיים בדלתיים פתוחות. כב' השופט בני שגיא לא נימק פרטנית מדוע אישום ביטוח לאומי יתקיים בדלתיים סגורות אלא קבע החלטה גורפת כי כל דיוני ההוכחות יתקיימו בדלתיים סגורות.לורי הוכנסה לתוך תא הנאשמים כשהיא אזוקה ברגליה בניגוד לנהלי שב"ס ובניגוד לחוק האוסר אל איזוק אסיר/ עציר בפומבי. איזוק כל אדם הנו סיטואציה משפילה במיוחד כאשר הוא נאשם בפני שופט האמור להגן על עצמו. לורי הנה כבת 50 מאובטחת ממילא לפחות ע"י שני סוהרים צעירים, בריאים וחמושים.
יצוין כי בפרשת ביטוח לאומי לורי לא נכחה בדיונים הראשונים מאחר ולא היתה מוכנה לעלות אזוקה לאולם הדיונים, וכפי שכבר ידוע היא אינה מוכנה למשפט מאחר ןלא ניתן לה זמן סביר כחוק ללמוד את חומר החקירה העצום בהיקפו.
ניתן להבחין בנוקשות של מערכת המשפט נגד הזכויות בחוק של העומדים לדין: פומביות הדיון, זכות עיון בחומרי חקירה בזמן סביר, והזכות לכבוד לעמוד מול שופט ללא אזיקים.